Levandulové údolí
čaj plast
Novinka
45 Kč

Čaj z levandule chodouňské (0,25 l)  v PET láhvi. SUGAR FREE Lehký do tašky či do ruky na cesty. Nutné skladovat v teplotě do 10°C, aby vám čaj mohl přinést radost z chuti a...

cukr doypack
Novinka
78 Kč

Cukr z levandule Chodouňské v bio kvalitě, pro voňavé pečení a výjimečné okamžiky (140g) V EKO-FRIENDLY dárkovém balení

sušenky celofán
Novinka
42 Kč

Sušenky s Levandulí Chodouňskou v BIO kvalitě (30g)

limonáda sklo
Novinka
45 Kč

Limonáda s Levandulí Chodouňskou v BIO kvalitě (0,33l) VE SKLE

sůl hranatá
Novinka
–3 %
63 Kč

Hrubozrnná mořská sůl s Levandulí Chodouňskou v BIO kvalitě (80g) Levandule nám umožňuje relaxovat, umí nás léčit a dává nám pocit blaženosti. Po mnohá tisíciletí ji...

olej
Novinka
–2 %
240 Kč

Extra virgin olivový olej s Levandulí Chodouňskou v BIO kvalitě. Unikátní  výrobek na evropském trhu. Tento druh oleje s velkou přidanou hodnotou zdraví nenajdete ani v...

čaj sypaný rodinné balení
Novinka
150 Kč

Sypaný čaj z Levandule Chodouňské v BIO kvalitě v rodinném balení (150g). Jde o čistou bylinu zabalenou v EKO papírovém balení 150g, tedy při dané BIO kvalitě 75 čajových...

čaj sypaný
Novinka
52 Kč

Sypaný čaj z Levandule Chodouňské v BIO kvalitě (30g) pro 30 l Vašeho ozdravného čaje

sůl kulatá
Novinka
69 Kč

Hrubozrnná mořská sůl v dárkové solničce na věky věků (80g) PRO MILOVNÍKY EKOFRIENDLY ŽIVOTA a ZERO WASTE

Vítejte v obchodě byliny Levandule Chodouňské v BIO kvalitě

Vítejte v Levandulovém údolí.

Levandule Chodouňská v BIO kvalitě je léčivka

Levandule nám umožňuje relaxovat, umí nás léčit a dává nám pocit blaženosti. Pop mnohá tisíciletí ji využívají lékaři, lázeňští ošetřovatelé, léčitelé, šamani i ženy a muži důvěřující přírodě a milující její schopnosti.

 LEVANDULE CHODOUŇSKÁ JE Z ŘADY LEVANDULE LÉKAŘSKÉ - ANGUSTIFOLIA MUNSTEAD V BIO KVALITĚ

JSME EKOFRIENDLY A SNAŽÍME SE PŘINÁŠET TO NEJLEPŠÍ Z TRADICE ČESKÉHO BYLINKÁŘSTVÍ BEZ JAKÝCHKOLIV CHEMICKÝCH, SYNTETICKÝCH A BARVÍCÍCH PŘÍSAD

Proud pozitivní energie. Přenádherná opojná vůně. Tolik vzácných vlastností jedné rostliny mohou závidět byliny, květiny i stromy. Nevšední chuť spojená s pestrými léčivými účinky, relaxační schopnost, um pohladit na duši i mysli, a přesto tolik skromná na podmínky k životu. To je Levandula Angustifolia - Levandule lékařská.

Milovali ji egyptští faraónové, obdivovali se jí staří Řekové i Římané, nechyběla na žádném královském dvoře ani talíři. Apatykáři i léčitelé bez ní nechtěli pomáhat.

Proč je Levandule léčivka?

To tajemství uvnitř květu, ten zázrak levandule přináší silice - éterický olej, kterou se levandule brání před býložravci. Právě tato silice má obdivuhodné vlastnosti, které dokáží mnohdy zázraky. Až 60% linalylacetátu (vonné substance) a další látky obsahuje kvalitní levandule.

 Jaké produkty Vám nabízíme?

Levanduli Chodouňskou jsme okopali a pěkně odplevelili. Sedmnáctého červnového večera jsme začali stříhat a skládat

do vozíku. Všude se prolínala vůně této opojné byliny, která se mísila s vůní brdských lesu a letního slunce. Po dvacátém

dnu sklizně putovaly levandulové produkty rovnou k vám.

 Rostlinné extrakty jsou dohromady s přírodními produkty jako olivový olej, cukr a mořská sůl nebo limetka a citron v limonádě míchány tak, aby se dosáhlo nejlepšího možného využití jejich přírodní síly a vzájemné snášenlivosti.

 Zkuste hrubozrnnou mořskou sůl s Levandulí Chodouňskou, kterou můžete solit po celý rok a každý den nabídnete rodině malý doušek zdraví.

Nebo raději cukr s s Levandulí Chodouňskou, kterým pocukrujete domácí koláče, buchty, pudinky nebo jogurty, ovocné saláty i čaj a opět pomůžete milým krůčkem ke zdraví?

Nejvýznamnějším pomocníkem zdraví i vynikající chuti je náš společný produkt se Simonem Paraskopulusem Řekem žijícím v Čechách, který přiváží z řeckých farem prvotřídní Extra virgin olivový olej a my do něj dáváme macerovat po vzoru starých Egypťanů naši BIO levanduli Chodouňskou.
Protože ji nelisujeme s olivami, jako to dělali Řekové, olivový olej má skvělou chuť - pouze dobarvenou jemným koncovým zpestřením Levandule. Ti, kdo chtějí být zdraví ale nasládlou chuť levandule nemají rádi, nemusí se bát. Tento produkt vřele doporučíme nejen do salátů ale i do každodenní lžičky namísto rybího tuku dětem a budete mít zdravé čiperky bez extra sladkého oleje jen se složkou zdraví v levanduli macerované.

 

Produkty z Lavandule lékařské v BIO kvalitě pomáhají při bolestech žaludku, migréně, špatném trávení, zadržování vody v těle, bolestech hlavy a páteře krční i bederní, nespavosti, stresu, nervovém vypětí a pro uklidnění. Působí spasmolyticky - takže uvolňuje křeče a napětí. Levandule Chodouňská v BIO kvalitě ale také léčí kašel, záněty dutiny ústní, afty i opary, zánět průdušek to vše dokáže díky antiseptickým vlastnostem levandule léčit. Čaj i obklady jsou urychlujícím pomocníkem.

Při problémech trávení, nevolnosti, pocitu na zvracení, pálení žáhy, plynatosti i bolestech břicha. Pomažte spánky naším olivovým olejem s macerovanou levandulí a uklidněte tak napjaté svaly, křeče, bolesti hlavy, nervozitu, stres stav úzkosti a strachu. Při větších potížích si dejte denně na rajčata či salát, který máte rádi dvě lžíce oleje s levandulí a pochutnejte si.

Máte-li vši nebo jiné parazity jako třeba svrab, potírejte a masírujte hlavu a vlasy ale i kůži, protože levandule působí jako repelent, odpuzuje hmyz a také parazity. Extra virgin olivový olej s BIO levandulí použijte na lupenku, bércové vředy v raném stádiu, ekzémy atopické i akutní, popáleniny I. stupně, spálení od slunce

Olej potírejte také na nemocné klouby, revmatismus, záněty nervů. Záněty kůže, akné, drobná zranění i bodnutí hmyzem levandule dezinfikuje, zmírňuje u nich bolest, urychluje hojení a léčí zánět.

 

English

WELCOME IN LAVENDER VALLEY

 Lavender Chodouňská in BIO quality is a natural medicine

Lavender allows us to relax, can heal us and gives us a sense of blessedness. Lavender has been used by doctors, spa nurses, healers, shamans and women, and men who love the nature and love her abilities for many millennia.

 

LAVENDER CHODOUŇSKÁ IS FROM HERBAL SERIES OF LAVENDER MEDICAL - ANGUSTIFOLIA MUNSTEAD

WE ARE EKOFRIENDLY

WE ARE FINDING OUT THE BEST OF THE CZECH TRADITION IN HERBALISM
 WITHOUT ANY CHEMICAL, SYNTHETIC AND COLORED ADDITIVES

The flow of positive energy. A beautiful, etherial fragrance. So many rare properties of a plant envy all the herbs, flowers and trees. Unusual taste combined with varied curative effects, relaxing ability, and caressing soul and mind,
but so modest in terms of living conditions. This is Lavender Angustifolia - Lavender Medical.

The Egyptian Pharaohs loved her, the Greeks and the Romans were admiring her, and there was no plate or plate in any royal court without Lavender. Apatachers and healers did not want to help without it.

 

Why is Lavender a natural medicine?

The mystery inside the bloom, the lavender marvel brings essential oils - essential oil that lavender prevents herbivores. It is this essential oil that has admirable properties that can often be miracles. Up to 60% of linoleate (fragrance) and other ingredients contain quality lavender.

 

What products we bring to you?

Honestly we harvested and scat tered our Lavender Chodounska and on the seventeenth of June we started to harvest it for you. The Lavender fragrancy smelled everywhere. This intoxicating herb was mixed with the smell of Brdy forest and the summer sun. Af ter the 20th day of our harvest the products went straight to you.

 

Plant extracts are combined with natural products such as olive oil, sugar and sea salt or lime in our lemonade and mixed to achieve the best possible use of their natural strength and tolerance.

 

Try our sea salt with Lavender Chodouňská, which you can use all the year  and offer the family a small piece of health every day.

 

Or do you prefer sugar with Lavender Chodouňská, which you can use for home-made cakes, puddings or yoghurts, fruit salads and tea and you also help with a nice step to health?

The most important helper of health and excellent taste is our common product with Simon Paraskopoulus, a Greek living in Bohemia, which brings extra virgin olive oil from the Greek farms with macerated Lavender Chodouňská. It according to the pattern of old Egyptians by our BIO lavender Chodouňská.

 

The products from Lavender Angustofolia in BIO quality help us with stomach pain, migraine, poor digestion, water retention in the body, headaches and spine of the cervix and lumbar, insomnia, stress, nervous tension and calming. It acts spasmolytically - so it releases convulsions and tensions. Lavender Chodouňská in BIO quality also treats cough, inflammation of the oral cavity, aphtha and herpes, bronchitis, all thanks to the antiseptic properties of lavender can heal.

 

Tea and tiles are an accelerating helper.

In case of problems with digestion, nausea, feeling sick, heartburn, flatulence and abdominal pain. Grease your sleep with our olive oil with macerated lavender and soothe tight muscles, cramps, headaches, nervousness, anxiety and fear stress. For more trouble, treat yourself to tomatoes or salad a day that you love two tablespoons of lavender oil and enjoy.

If you have lice or other parasites such as scabies, rub and massage your head and hair but also your skin because lavender acts as a repellent, repels insects and also parasites.

 

Use our Extra virgin olive oil with Lavender in BIO quality for scalp, leg ulcers in the early stages, atopic and acute eczema, first degree burns, sunburn.

Oil also rub against sick joints, rheumatism, nerve inflammation. Skin inflammation, acne, small wounds and lavender insect disinfection disinfects, relieves pain, accelerates healing, and heals inflammation.